tisdag, december 30, 2008

Klllllaaaarrrrteeeeexxxxttttt

Välkommen till NyhetsBloggen

Vvvvaaaaarrrrfffffffföööööööörrrrr mmmmmmåååååssssssssstttteeeeee nnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeetttttttttttts-sssssssssssuuuuuuuuuuuuuuuppppppppppppllllllllllllllllääääääääääässsss-sssssssaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnaaaaaaaa iiiiiiiiiiiiiiiii rrrrrraaaaaadddddddddiiiiiiiiiiiooooooooonnnnnnnnnnnnssssssssss Kkkkkkkkklllllllllllaaaaaaaaarrrrrrrrtttttttttttteeeexxxxxxxxxxxxtttttttt aaaaaaaaalllllllllllttttttttttiiiiiiiiid ppppppprrrrrraaaaaaaattttttttttta-aaaaaaaaaa ssssssssssssssååååååååååå lllllllllllååååååånnnnnnnggggggggggssssssssssssssssaaaaaaaaaaaammmmm-mmmmmmmmttttttt? Fffffffffföööööööörrrrrrrrrssssssssssttttttttttttåååååååååååårrrrrrrrrrr mmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnnnn bbbbbbääääääääääättttttttttrrrrrrrrrrrrreeeeeeee dddddddddååååååååååååå?

--------------
För tydlighetens skull...
Varför måste nyhetsuppläsarna i radions Klartext alltid prata så långsamt? Förstår man bättre då?

2 kommentarer:

Bloggblad sa...

Jepp! Det handlar ju om klartext... och för oss som hör lite illa är tydlighet en dygd. Jag blir galen av alla som sluddrar i teve, speciellt i humorprogram pratas det fort och sluddrigt med konsontanterna. Det är inte ljudstyrka jag efterlyser, utan tydliga konsonanter.

(Jag hör inte så jätteilla, men jag märker skillnad av lite nedsättning på ena örat)

Vonkis sa...

Bloggblad
Fast det går verkligen otroligt långsamt. Och just kombinationen av lättare svenska och långsamheten i uttalet gör det hela lite lustigare för min del. Jag kan också tycka att det går lite väl fort ibland för nyhetsuppläsarna även om just de i klartext nog tar priset. Kanske skulle alla nyhetsuppläsare mötas någonstans på mitten?